3 Başlıkta Üretimin Uygunluğu (COP) Nedir?

Gelin birlikte 3 başlıkta üretimin uygunluğu (COP) denetimlerini ele alalım. Otomotiv sektöründe üretim gerçekleştiren firmalar ürünün sadece belgelendirmesinden değil aynı zamanda onayına uygun bir şekilde seri üretimin devamlılığından da sorumludur.

Üretici firma tip onayı kapsamı, mevzuatların güncelliği, idari dokümantasyonun bütünlüğü gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Buna bağlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları ve onay kuruluşları bu üretimin uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.


COP Nedir? diye sorarsak; COP yani Conformity of Production yönetmeliklerimizde üretimin uygunluğu veya imalatın uygunluğu olarak tanımlanmaktadır. Buna ilişkin üreticiye yönelik bağlayıcı konular açıkça belirtilmektedir.

Otomotiv üretiminde her çerçeve yönetmeliğin idari kriterleri mevcuttur. EU 2018/858 veya ülkemizde AB 2018/858 yönetmeliği çerçevesinde üretici süreç boyunca üretimini doğru bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Süreç Nasıl İşler?

Üretici bir aracın üretimine ilişkin tüm prosesleri kalite sisteminde açıkça belirtmelidir. Aynı zamanda kalite sisteminde üretimin uygunluğu doğrulamalarını belirten prosedürü de tanımlamalıdır. Bu prosedürde bir aracın tüm sistemlerinde hangi sürelerde veya kaç araçta bir testleri tekrar edeceğini belirler.

Daha sonra onayın yayınlanmasına istinaden onay kuruluşu belirlediği periyotlarda üretim adresinde denetim gerçekleştirir. Bu denetimde COP testlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, numune araç kontrolü, kalite sistemi kayıtları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirir.

Denetim sonrasında elde edilen sonuca göre tekrar denetim veya belirli periyotlarda yeni denetimler için bildirim yapar. Major uygunsuzluklarda ise belgenin iptali, ürün geri çağırma, idari yaptırımlar gibi cezalara başvurabilir.

Üretimin Uygunluğu (COP) Denetimlerini Kendi İçimizde Yapabilir miyiz?

COP denetimleri bağımsız kuruluşlar veya firma bünyesindeki yetkilendirilmiş kişi/kişiler tarafından yapılabilir. Bu kayıtlar arşivlenir ve onay kuruluşuna sunulur. Denetim sürecinde çıkan uygunsuzluklarla ilgili iyileştirme çalışmaları da kayıt altına alınır ve onay kuruluşuna bildirilir.

Ne Kadar Sürede Denetlenirim?

Genellikle karıştırılan bir konu olan denetimin kimin ne için yaptığı konusu COP için de söz konusu. Piyasa Gözetimi ve Denetimi kuruluşları şikayet üzere veya genel denetimler şeklinde tarih belirtmeksizin üreticiye denetim gerçekleştirebilir. COP denetimleri ise onay kuruluşunca geçerlilik süresi belirtilerek COP onayına bağlı sürelerde gerçekleştirilir. Birçok onay kuruluşu (AB içinde) başlangıçta kalite sistem dokümanlarını baz alarak COP onayı düzenler. Bazı onay kuruluşları ise başlangıç denetimini üretici adresinde gerçekleştirir. Daha sonra 1 yıl içinde üretimin uygunluğu (COP) denetimleri üretici adresinde gerçekleştirilir. Onay kuruluşu inisiyatifine bağlı olarak daha sonraki denetimlerin süresi 3 yıla kadar uzayabilir.

COP denetimlerinizi dışarıdan destek alarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Homologasyon Uzmanı
Homologasyon Uzmanı

Otomotiv homologasyon faaliyetleri kapsamında Ankara (Merkez Ofis), İstanbul ve Bursa lokasyonları da dahil olmak üzere çözüm ortağı olarak hizmet sunmaktayız.

Üretici firmaların homologasyon süreçlerinde güçlü desteği sağlayarak araç veya komponent onay prosedürlerini takip etmekteyiz.

Üretimin tasarım aşaması itibariyle tescil süreçlerine kadar ara aşamaların tamamında mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini sağlayarak birçok alanda avantaj sağlanmasını hedefliyoruz.

Güncel mevzuatlara uyum ve onay kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak üretimin aksamasının önüne geçiyoruz.

Firmamız bünyesinde alanının uzmanları üreticilerimize birebir destek vermektedir.

Kalite sistemine uyumlu üretim ile üreticilerimizin homologasyon süreçlerinin güçlü yönetilmesi, pazarda riski minimuma indirgemek hedefimizdir.

Nesne: 28

Cevap bırakın

tr_TR